Η Υδρο-κοπή ταξίδεψε μέχρι τη Μπόχαλη της Ζακύνθου, για αδιατάρακτη κοπή μπετού. Μια ωραία ευκαιρία για βολτούλα, παρέα με εργασία!

Εκεί πραγματοποιήσαμε διάνοιξη τρύπας στο δάπεδο, για εσωτερική σκάλα.