Η εταιρεία μας ταξίδεψε μέχρι το πανέμορφο Ναύπλιο, για εργασίες αδιατάρακτης κοπής μπετού.

Εκεί δημιουργήσαμε πέρασμα σε τσιμεντένια μάντρα και ανοίξαμε ορθογώνιο παράθυρο σε τοίχο οικίας.