πραγματοποιήθηκε στον ΟΣΕ Πατρών. Για μη ενόχληση του κοινού, η κοπή πραγματοποιήθηκε μετά τις 23:00.

Η διάρκεια της κοπής ήταν μέχρι τις 8:00 το πρωί.