Θερμοϋδραυλικές εργασίες - συντήρηση & τοποθέτηση καλοριφέρΗ εταιρεία Υδροκοπή, με το εξειδικευμένο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό της, που περιλαμβάνει έμπειρους Θερμοϋδραυλικούς, αναλαμβάνει κάθε είδους θερμο-υδραυλική εργασία.

Ασχολούμαστε με την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης, είτε αυτό αφορά την οικιακή χρήση, είτε την επαγγελματική.

Μελετούμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις. Διαπιστώνουμε, εντοπίζουμε και αποκαθιστούμε τις βλάβες ή τις αιτίες των βλαβών ή και δυσλειτουργιών των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και παίρνουμε μέτρα για την εξάλειψη τους και την αποκατάσταση της ομαλής, κανονικής και ασφαλούς λειτουργίας τους.

Εκτελούμε εργασίες συντήρησης και ελέγχου με χρήση των κατάλληλων οργάνων, συσκευών και γενικά εξοπλισμού, σε θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις κάθε είδους.

Εξασφαλίζουμε, τόσο την πρόχειρη επισκευή ή αποκατάσταση λειτουργίας της εγκατάστασης, όσο και τη διορθωτική συντήρηση, προληπτική ή προγραμματισμένη εγκατάσταση και βελτίωση συσκευών ή οργάνων και εγκαταστάσεων, τμηματικά ή ολοκληρωμένα, που καλύπτουν την εγκατάσταση θέρμανσης.

Η Υδρο-κοπή, εφαρμόζει όλες τις οδηγίες για μεθοδολογική αντιμετώπιση των βλαβών σε όλων των ειδών υδραυλικές εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Όλες οι ανάγκες συντήρησης, επισκευής, ανακατασκευής και αρχικής εγκατάστασης των δικτύων και των συσκευών καλύπτονται από τα επαγγελματικά μας συνεργεία. Οι τεχνικές εργασίες μας, ακολουθούν τις τεχνολογικές και γενικές οδηγίες του ισχύοντος κανονισμού, τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας  και εφαρμόζουν τις μεθόδους προστασίας του περιβάλλοντος.

Ασχολούμαστε και ελέγχουμε, επισκευάζουμε ή εγκαθιστούμε όλα τα βασικά ή μη βασικά μέρη μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, δηλαδή τον καυστήρα, το λέβητα, τα θερμαντικά σώματα, τις σωληνώσεις, τον κυκλοφορητή, τις ηλεκτροβάνες ή τη δεξαμενή.

Συνοπτικά αναλαμβάνουμε:

  • Εγκατάσταση - αντικατάσταση - επισκευή λέβητα πετρελαίου / αερίου / ξύλου / βιομάζας.
  • Εγκατάσταση - αντικατάσταση - επισκευή κυκλοφορητή.
  • Τοποθέτηση - συντήρηση καυστήρα πετρελαίου / αερίου / Pellet.
  • Υδραυλική σύσταση και εγκατάσταση λεβητοστασίου.
  • Τοποθέτηση ή αντικατάσταση σωμάτων καλοριφέρ.
  • Εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
  • Εγκατάσταση σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης με καλοριφέρ.
Αν αναζητάτε υπεύθυνο συνεργείο να αναθέσετε εγκατάσταση ή συντήρηση συστήματος θέρμανσης: Ζητήστε προσφορά!